KHAUB NCAWS

KHAUB NCAWS

Ib txoj kev ntxhua khaub ncaws
B ntswj lub tshuab ntxhua khaub ncaws
C rho cov tshuab ntxhua khaub ncaws
D thauj lub tshuab ziab khaub ncaws
E khwb ntawm cov khaub ncaws
khaub ncaws
F hlau
G quav khaub ncaws
H da khaub ncaws
Kuv tso khoom tseg

1 khaub ncaws
2 lub teeb khaub ncaws
3 tsaus khaub ncaws
4 khaub ncaws hnav
5 khaub ncaws hnab
6 tshuab ntxhua khaub ncaws
7 khaub ncaws ntxhua khaub ncaws
8 npuag softener
9 tshuaj dawb
10 ntub khaub ncaws
11 tshuab
12 lint ntxiab
13 static cling remover
14 khaub ncaws
15 clothespin
16 hlau
17 ironing board
18 khaub ncaws hnav
19 ironed khaub ncaws
20 tsuag tshuaj txhuam
21 cov khaub ncaws huv huv
22 khaub ncaws
23 khuam taub hau
24 tub rau khoom
25 txee-txee