tshuaj

KEV KHO MOB


1. tshuaj aspirin
2. txias ntsiav tshuaj
3. vitamins
4. hnoos syrup

5. hnoos tshuaj
6. caj pas lozenges
7. antacid tablets
8. tshuaj tsuag tsuag / tshuaj tsuag qhov ntswg
9. qhov muag tso

10. ointment
11. creme
12. lotion
13. cua sov ncoo

14. ice pob
15. rooj zaum thawb ntog

16. ntsiav tshuaj
17. ntsiav tshuaj
18. capsule
19. lub tais
20. teaspoon
21. tablespoon