Nqaij, Nqaij qaib, Nqaij Nqaij Khoom Noj

NQAIJ, NQI, THIAB NCEES

nqaij

1 steak
2 av nyuj
3 stewing nyuj
4 ci nyuj ci
5 tav
6 ceg ntawm yaj
7 yaj chops
8 tripe
9 siab
10 nqaij npuas
11 nqaij npuas chops
12 hnyuv ntxwm
13 nqaij npua
14 nqaij npuas kib
Nqaij qaib
15 qaib
16 qaib mis
17 nqaij qaib / nruas nrig
18 qaib tis
19 qaib thawb
20 qaib ntxhw
21 os
Nqaij ntses
FISH
22 salmon
23 halibut
24 haddock
25 flounder
26 trout
27 catfish
28 zuam ntawm ib qho
QHIA
29 cws
30 scallops
31 crabs
32 clams
33 mussels
34 oysters
35 tus kws kho mob


1. nqaij nyug

2. av nyuj
3. roast
4. stewing nqaij
5. steak

6. nqaij npuas

7. hnyuv ntxwm

8. roast
9. chops
10. spare ribs

11. nqaij sawb
12. Ham


13. yaj

14. ceg
15. chops