Txiv Hmab Txiv Ntoo

Txiv Hmab Txiv Ntoo

1 kua
2 txiv duaj
3 pear
4 txiv tsawb
5 plantain
6 plum
7 apricot
8 nectarine
9 kiwi
10 papaya
11 txiv nkhaus taw
12 daim duab
13 txiv maj phaub
14 avocado
15 cantaloupe
16 honeydew (pob zeb)
17 watermelon
18 pineapple
19 txiv kab ntxwv qaub
20 txiv qaub
21 txiv qaub
22 txiv kab ntxwv
23 tangerine
24 txiv hmab txiv ntoo
25 cherries
26 prunes
27 hnub
28 raisins
29 ceev
30 raspberries
31 blueberries
32 txiv pos nphuab

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

1 tangerine

2 txiv kab ntxwv qaub

3 txiv qaub

4 txiv qaub

5 txiv kab ntxwv

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

6 txiv hmab txiv ntoo

7 pineapple

8 txiv tsawb

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

9 honeydew melon

10 avocado

11 kiwi

12 papaya

13 txiv nkhaus taw

14 apricot

15 starfruit

16 txiv duaj

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

21 kua

22 pear

23 watermelon

24 plum

25 pos nphuab

26 raspberry

27 blueberry

28 rhubarb

29 Cherry

17 raisin

18 daim duab

19 prune

20 hnub tim

Txiv hmab txiv ntoo - Khoom noj khoom haus

NUTS

30 Hazelnut

31 walnut

32 txiv maj phaub

33 Brazil txiv ntoo

34 almond

35 txiv laum huab xeeb

36 cashew