DELI, FROZEN FOODS, SNACK FOODS

DELI, FROZEN FOODS, THIAB SNACK FOODS

vwm

1 ci nyuj ci
2 bologna
3 salami
4 nqaij npua
5 qaib ntxhw
6 corned corn
7 pastrami
8 Swiss cheese
9 provolone
10 American cheese
11 mozzarella
12 cheddar cheese
13 qos yaj ywm nyias
14 cug nplawm
15 macaroni nyias
16 pasta nyias
17 seafood salad

Cov Khoom Noj Khov

18 icecream
19 khov zaub
20 khov dinners
21 khov tsob txiv qaub
22 khov kua txiv kab ntxwv

Khoom Noj Txom Khoom Noj

23 qos yaj ywm chips
24 tortilla chips
25 pretzels
26 ceev
27 paj kws