Ntsej muag, Cov plaub hau

Kuv lub ntsej muag

Tib neeg lub cev
lub cev qhov chaw


Kov kuv lub ntsej muag,
Kov kuv lub qhov ntswg,
Kov kuv ob lub qhov muag,
Thiab tsom iav.
Kov kuv lub pob ntseg,
Kov kuv lub puab tsaig.
Tam sim no koj paub, Kuv txhais li cas!

Lub ntsej muag

forehead, sab plhu, puab tsaig, pob ntseg, qhov muag, qhov ntswg, ntswg
qhov ncauj, quav hnav, hwjtxwv, hwjtxwv, qhovmuag
wrinkles, puab tsaig

muag, muag daj
tawv muag, menyuam

di ncauj, cov hniav, tus nplaig

Cov plaub hau

Piav txog Cov plaub hau | Daim ntawv txhais lus Duab

dub, daj (e), xim av, ncaj ncees
ginger, grey, txoj cai
ntev, luv luv, ncaj
laim ntoom, curly, fringe