noog

noog

1. robin a. zes b. qe 2. blue jay a. tis b. tail c. plaub
1. robin a. zes b. qe
2. blue jay a. tis b. tail c. plaub
3. cardinal 4. hummingbird
3. cardinal
4. hummingbird
5. 6 pheasant. qaib
5. pheasant
6. qaib
7. seagull
7. seagull
8. sparrow 9. woodpecker a. beak
8. sparrow
9. woodpecker a. beak
10. nqos 11. nquab 12. owl 13. pojniam
10. nqos
11. nquab
12. plas
13. pojniam
14. eagle a. claw 15. canary 16. cockatoo 17. xaws 18. qhov ntsej muag
14. eagle
a. claw
15. canary
16. cockatoo
17. xais phaj
18. qhov ntsej muag
19. duck a. daim nqi 20. duckling 21. Goose 22. swan
19. duck a. daim nqi
20. duckling
21. Goose
22. swan
23. flamingo 24. crane
23. flamingo
24. crane
25. stork
25. stork
26. plab ntses 27. peacock
26. plab ntses
27. peacock
28. Penguin 29. kev khiav ntawm 30. ostrich
28. penguin
29. txoj kev khiav
30. ostrich

Piv txwv ntawm cov noog

Piv txwv ntawm cov noog

swift, qaum teb pom-whet tus kheej, oystercatcher, tern, woodpecker,

Piv txwv ntawm cov noog

albatross, toucan ,, falcon, great horned owl, heron

Piv txwv ntawm cov noog

thaiv, eagle, penguin, ntses, stork

Piv txwv ntawm cov noog

vulture, yaj yuam, ostrich, flamingo,

Piv txwv ntawm cov noog

qaib ntxhw, guinea fowl, Goose,

Piv txwv ntawm cov noog

pheasant, poj qaib, qaib

Piv txwv ntawm cov noog

qaib, quail, nquab, os

Piv txwv ntawm cov noog

hummingbird, European robin, finch, goldfinch, bullfinch, sparow, nightingale, nqos, kingfisher, magpie