tshav dav hlau

Tsev » tshav dav hlau

THAUM MUAJ

A. Tshawb Xaiv


1. daim pib txee
2. tus neeg xa xov tooj
3. daim pib
4. cov sij hawm tuaj txog thiab tawm mus

B. Kev ruaj ntseg


5. kev kuaj kev ruaj ntseg
6. tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg
7. Xoo hluav taws xob tshuab
8. hlau ntes

C. Lub Rooj vag


9. kos-hauv txee
10. caij nce
11. rooj vag
12. tos chaw

13. concession stand / snack bar
14. khoom plig khw
15. lub lag luam tsis pub ua lag luam

D. Ntim Hnav Thauj


16. lub hnab ntim ntawv (thaj chaw)
17. baggage carousel
18. thawv rau khaub ncaws
19. nra nqa khoom nqa
20. ris tsho hnab
21. lub phij xab
22. porter / skycap
23. (hnab nqa taug qab) daim tshev nyiaj

E. Kev Lis Dej Num thiab Kev Hla Tebchaws


24. kev lis kev cai
25. tub ceev xwm
26. daim ntawv tshaj tawm kev lis kev cai

27. tuaj txawv teb chaws
28. tus neeg tuaj txawv teb chaws tuaj
29. phau ntawv hla tebchaws
30. visa

Facebook Comments